Rychlý kontakt: +420 602 444 830 | email: info@sanitred.eu |

Základní řada produktů sanitred

Úvod»Produkty»Základní řada produktů sanitred

Základní řada Sani-Tred neboli Sani-Tred Basic Line

Sani-Tred Basic Line je jedinečný, tekutý, pružný, hydroizolační a antikorozní, základní i krycí nátěrový systém, který trvale opraví a ochrání plochy a jejich spojení a to prakticky ze všech základních stavebních materiálů (beton, dřevo, kov, sklolaminát a mnoho jiných). Sani-Tred Basic Line sestává ze tří samostatných, avšak vzájemně se doplňujících produktů:

Permaflex

flexibilní vodotěsný nátěr na bázi tekutého polyuretanu (avšak přesto se zásadně lišící od jiných produktů vytvořených na stejné bázi)

LRB

trvale pružná tekutá polyuretanová báze na opravy a vyplnění prasklin nebo utěsnění spár

TAV

zahušťovací aktivátor dodávající LRB výbornou aplikační všestrannost

 • PERMAFLEX
 • 1. PermaFlex je tekutý, pružný, hydroizolační a antikorozní, základní i krycí nátěr, který penetruje hluboko do pórů podkladu (například základních stavebních materiálů) a díky technologii flexibilní penetrace vytváří malinké, pevné gumové ucpávky. Tyto drobné ucpávky se chovají jako jakási těsnící „chapadélka“ v každém jednotlivém póru či malé prasklině podkladu a vytrvale odolávají tlaku podzemní či jiné tlakové vody. PermaFlexem ošetřené póry mají dokonalé hydroizolační vlastnosti, takže vlhkost vůbec nedostane šanci dosáhnout povrchu opatřeného nátěrem tohoto produktu řady Sani-Tred. Tato těsnící „chapadélka“ fungují jako malinké, vysokotlaké, hydraulické O-kroužky a představují jednu z hlavních vlastností, které přípravkům Sani-Tred dovolují odolávat velkému tlaku, aniž by selhaly! 2. Unikátní vlastnosti PermaFlexu: Flexibilní penetrace (Flexible Penetration®) – PermaFlex nanesený na podklad, bude penetrovat hluboko do jeho pórů, pak vyschne a bude stejně pevný jako pneumatika pro nákladní automobily. Proto v přípravcích Sani-Tred nemohou vznikat bubliny, nemohou se odlupovat ani delaminovat. Permanentní elongace (Permanent Elongation®) – PermaFlex postupem času nikdy zcela neztvrdne ani nezkřehne a natrvalo si ponechá svoji flexibilitu. Elongační paměť (Elongation Memory®) – i když je PermaFlex drasticky stlačen, po uvolnění se vždy vrátí do svého původního tvaru a velikosti, čímž se předchází jakékoli deformaci.

  PermaFlex je: ✓ Extrémně odolný s pevností v tahu 14 MPa (140 Bar, resp. 144 kg/cm2) ✓ Neuvěřitelně tvrdý (hodnota dle stupnice Shorea A 85) ✓ Má ohromnou 590% elongaci (pružnost). PermaFlex je jednosložkový tekutý polyuretan vhodný pro manuální i strojní aplikaci. Zasychá v celém svém objemu při vysoké vlhkosti i velkém chladu, aniž by tyto podmínky měly vliv na vytvrzený prostředek. PermaFlex od SANI-TREDu není jen hydrofobní či odolávající vodě jen po určitý omezený čas, tak jak tomu je u většiny jiných přípravků, PermaFlex slouží jako skutečně dokonalá hydroizolace. PermaFlex má schopnost za 4 hodiny či méně zaschnout při běžné teplotě 21°C či vyšší tak, že nebude lepit, a má rovněž schopnost zaschnout při teplotách nižších než -26°C a v testu si zachovával všechny své vlastnosti i při teplotě -43°C. Čerstvě nanesený PermaFlex může být vystaven dešti, sněhu i extrémnímu chladu, aniž by tyto podmínky měly vliv na jeho zasychání. PermaFlex obsahuje velké množství sušiny a velmi malé množství VOC (těkavé organické látky). Je testován a certifikován na styk s potravinami a pitnou vodou. PermaFlex neobsahuje rozpouštědla a v tekuté i pevné formě je nehořlavý. PermaFlex můžete skladovat po dobu 2 let, což je téměř 4krát déle než u konkurenčních nátěrů na stejné bázi. Na řádně připravený beton, dřevo, hliník, ocel, některé plasty i většinu ostatních, běžně užívaných stavebních materiálů PermaFlex permanentně přilne, a to aniž by docházelo k jeho zpuchření, praskání, odlupování nebo delaminaci, a to ani v případě, že se trvale nachází pod vodou, kde neustále dochází ke střídání podmínek – teplot dosahujících bodu varu nebo extrémního chladu až -43°C. I když se jedná o tekutou hmotu, PermaFlex lze rovněž převážet, manipulovat s ním a skladovat jej v extrémním chladu, aniž by to na něj mělo nějaký negativní vliv. V případě, že je povrch správně připravený, molekulárně se váže k sobě samému, nový nátěr na starý. Je odolný proti vlhkosti, to jak během aplikace, tak i po ní. Vysoká vlhkost naopak podporuje vysychání přípravku PermaFlex. Není nebezpečný, a proto lze PermaFlex balit, manipulovat s ním a zasílat jej za nejnižší možné náklady a lze jej nanášet na citlivé materiály jako extrudovaný polystyren. Spolehlivé, bezpečné a uživatelsky příjemné vlastnosti umožňují PermaFlexu zasychat, i když osoba, která jej aplikuje, udělá chybu. V přiměřené době vyschne, aniž by bylo třeba provádět jeho nákladné odstranění a likvidaci nebo došlo k nevratným škodám. PermaFlex od Sani-Tredu vždy vyschne tak, že se z něj vytvoří neškodný pevný polyuretan. Jedná se o důležitou vlastnost, která zajišťuje, že ve vyprázdněných nebo částečně vyprázdněných vyhozených nádobách nezůstanou žádné tekuté zbytky, což přináší výhodu úspory nákladů za likvidaci nebezpečného odpadu. Vrstva PermaFlexu se nikdy neoddělí, a to ani v případě konstantního ponoření pod vodou, stojaté vody na samém okraji nebo působení negativního hydrostatického tlaku. PermaFlex penetruje hluboko do pórů podkladu. Tato penetrace do podkladu, je to, co umožňuje přípravkům Sani-Tred odolávat „negativnímu hydrostatickému tlaku“, kterým se rozumí voda na opačné straně podkladu, jež se snaží pod tlakem protlačit dovnitř. Jiné produkty, které by jí v tom měly bránit, zde selhávají. Přípravky Sani-Tred rovněž odolávají působení „energie vodní páry“, kterou se rozumí voda/vlhkost, jež tenkými „pramínky“ proniká skrze beton a způsobuje delaminaci všech ostatních materiálů. PermaFlex od Sani-Tredu penetruje hluboko a zpevňuje křehké spoje betonu či malty, a brání tak odtrhávání nátěru od těchto druhů na poškození náchylných podkladů, což jiné známé nátěry nedělají. Fotografie níže znázorňuje betonovou tvárnici patia, která byla položena horizontálně a na jedné straně opatřena nátěrem PermaFlex od Sani-Tredu.

  PermaFlex byl naředěn xylenem (ředidlem), aby penetrace byla hlubší a proběhla rychleji. Po té, co se tento nátěr zcela vsákl, nanesli jsme další vrstvu. PermaFlex byl přibarven červeně, aby byl lépe vidět proces mikroskopické penetrace přípravku Sani-Tred – technologie flexibilní penetrace. Tvárnice pak byla rozříznuta napříč na dvě poloviny, abychom vám ukázali, jak vypadá uvnitř. Povšimněte si, že PermaFlex penetroval skrze celou tvárnici. Je zde možné pozorovat hloubkovou penetraci, „chapadélka“ O-kroužků 3-4 cm hluboko. Přípravky Sani-Tred nikdy zcela nevytvrdnou ani nezkřehnou, ponechávají si natrvalo svoji flexibilitu. Mají více jak 500% elongaci! Pokud jakýkoli přípravek nebo materiál nedisponuje permanentní elongací, nemůže vytvořit permanentní hydroizolaci a utěsnit spoje, spáry či trhliny. Až moc často tzv. profesionálové používají cement či jiné druhořadé materiály k vyspravení betonu. Beton má nulovou flexibilitu a nulovou elongaci. Vezmeme-li v úvahu tuto skutečnost, je zřejmé, že beton není schopen zajistit permanentní hydroizolaci, utěsnit a spravit praskliny či spoje. Trvalá Elongační paměť (Elongation Memory®) zabezpečuje, že když jsou přípravky Sani-Tred drasticky stlačeny a povoleny, vždy si zachovají svůj původní tvar a velikost, čímž se předchází deformaci jejich původního tvaru a velikosti, která je hlavní příčinou odlučování nátěrů v silně nepříznivých podmínkách, např. při zmrazení/rozmrazení, v důsledku tlaku vody nebo plynu, vibrací a náhlého otřesu. Přilnutí přípravků Sani-Tred zůstává perfektní.

 • LRB
 • 1. LRB (Liquid Rubber Base – tekutá gumová báze) je tekutý polyuretan, který vysychá v celém svém objemu a v jakékoli síle za 4 hodiny nebo méně při teplotě 21°C či vyšší (delší dobu při nižších teplotách). LRB spolehlivě vysychá i při extrémně nízkých teplotách, během schnutí nikdy neprodukuje plyny a negeneruje teplo. LRB neobsahuje rozpouštědla, obsahuje jen minimum VOC (těkavé organické látky), produkuje jen mírný zápach, molekulárně se váže k sobě samé (nová vrstva ke staré), a to je jen několik z řady unikátních vlastností. 2. Unikátní vlastnosti LRB: Permanentní elongace (Permanent Elongation®)– LRB postupem času nikdy zcela neztvrdne ani nezkřehne a natrvalo si ponechá svoji flexibilitu. Elongační paměť (Elongation Memory®) – I když je LRB drasticky stlačena, po uvolnění se vždy vrátí do svého původního tvaru a velikosti, čímž se předchází jakékoli deformaci.

  LRB je jednosložkový tekutý polyuretan vhodný pro manuální i strojní aplikaci. LRB od Sani-Tredu není jen hydrofobní či odolávající vodě jen po určitý omezený čas, tak jak tomu je u většiny jiných přípravků, LRB slouží jako skutečně dokonalá hydroizolace, a to i v případě konstantního ponoření pod vodou. LRB je extrémně odolná s nesrovnatelně lepšími vlastnostmi oproti jakýmkoli jiným porovnatelným produktům na bázi jednosložkových polyuretanových přípravků. LRB se molekulárně váže/pojí k sobě samé, nová vrstva na starou, v každé fázi vysychání, žádná jiná nátěrová hmota tyto vlastnosti nemá. LRB má tu unikátní vlastnost, že je „indukována vodou“, což znamená, že voda je vlastně katalyzátorem, díky němuž LRB zasychá a tuhne. LRB je schopno absorbovat určité omezené množství vody, LRB je po přidání vody méně viskózní a to činí práci s ním pohodlnější, zejména v případech, kdy chceme využít samonivelace. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že LRB není rozpustná ve vodě, voda je LRB pouze dočasně absorbována. LRB je jediný existující tekutý prostředek, který je kompatibilní s rozpouštědly i vodou a zároveň se dokáže s nimi mísit a vytvářet homogenní směs, což z ní činí univerzální a úsporné řešení. LRB vysychá v celém svém objemu, bez ohledu na sílu nátěru, aniž by produkovala teplo nebo plyn. LRB má schopnost za 4 hodiny či kratší dobu při teplotě 21°C zaschnout tak, že nebude lepit, bez ohledu na sílu nátěru (delší dobu při nižších teplotách). LRB má rovněž schopnost zaschnout i při teplotách nižších než -43°C a zachovat si své vlastnosti. LRB nenaruší UV záření (může pouze dojít ke změnám ve vzhledu povrchu, pokud není opatřena nátěrem). Na LRB se obvykle nanáší další povrchová vrstva PermaFlexu nebo PermaFlexu-AL. LRB je odolná proti vysoké vlhkosti, to jak během aplikace, tak i po ní. Vysoká vlhkost naopak podporuje vysychání většiny přípravků Sani-Tred. Spolehlivé, bezpečné a uživatelsky příjemné vlastnosti umožňují LRB zasychat, i když osoba, která ji aplikuje, ji zapomene před aplikací katalyzovat nebo kvůli své nepozornosti přidá příliš mnoho vody jako katalyzátoru. Veškerý přípravek vyschne za přiměřenou, byť o něco delší dobu, aniž by bylo třeba provádět jeho nákladné odstranění a likvidaci nebo došlo k nevratným škodám. LRB zasychá do tvrdosti podle Shorea A 65, takže je pevná jako pneumatika nákladního auta, a má až 650% elongaci (pružnost). LRB od SANI-TREDu si udržuje stálou pružnost, roztáhnout se může až o 650 %, a ponechává při tom si svoji neuvěřitelnou sílu a dlouhodobou pevnost. LRB se aplikuje na povrch, na nějž byla nejprve nanesena základní vrstva PermaFlexu. LRB (Liquid Rubber Base – tekutá gumová báze) lze „katalyzovat“ nebo „aktivovat“ obyčejnou vodou z kohoutku. LRB se bude stále chovat jako samonivelační a vyrovnávací hmota, dokáže vytvrdnout za 4 hodiny nebo kratší dobu při teplotě 21°C či vyšší (delší dobu při nižších teplotách). LRB je velice univerzální. Viskozitu LRB lze upravit, může být samonivelační tekutinou i hustým tmelem či čímkoli mezi tím, smícháním LRB s TAV™ (Thickening Activator – zahušťovacím činidlem). LRB lze míchat s TAV™ a vytvořit adhezivní, těsnicí směs pro intenzivní namáhání určenou k výplni a utěsňování velkých dutin, spojů, spár, prasklin, děr a neošetřených míst na horizontálních, vertikálních i invertovaných površích. V kapalném skupenství lze LRB použít jako voděodolnou membránu o libovolné síle. LRB se může použít k samonivelaci nebo vyrovnání horizontálních povrchů. LRB lze použít k vytvoření vlastního „lokálně litého těsnění“ nebo pevných tvarů a to za pouhých 5 minut, je-li použit speciální katalyzátor. LRB neprodukuje téměř žádný zápach a neobsahuje rozpouštědla. LRB bsahuje velké množství sušiny a velmi malé množství VOC (těkavých organických látek). LRB není nebezpečná, a proto ji lze balit, manipulovat s ní a zasílat ji za nejnižší možné náklady. Skladovatelnost LRB je téměř 4krát delší než u jiných uretanů. LRB lze převážet i v tekutém skupenství, manipulovat s ní a skladovat ji v extrémním chladu, aniž by to na ní mělo nějaký negativní vliv. Přípravky LRB od Sani-Tredu vždy vyschnou tak, že se z nich vytvoří neškodné pevné polyuretany. Jedná se o důležitou vlastnost, která zajišťuje, že ve vyprázdněných nebo částečně vyprázdněných vyhozených nádobách nezůstanou žádné tekuté zbytky, což přináší výhodu úspory nákladů, která spočívá v eliminaci výdajů za likvidaci nebezpečného odpadu. Po aktivaci LRB (vodou nebo zahušťovacím činidlem), je doba její použitelnosti asi 30 minut. Nevyužité nebo neaktivované části otevřených nádob s LRB můžete skladovat po dobu 4–6 měsíců.

 • TAV
 • TAV™ (Thickening Activator – zahušťovací činidlo) je hustá, inertní, gelovitá přísada modré barvy, která neprodukuje žádný zápach a je speciálně vytvořena k tomu, aby se míchala s LRB a regulovala její viskozitu a tekutost, a ta se tak mohla stát samonivelační tekutinou, hustým tmelem či čímkoli mezi tím. V konzistenci, která se blíží konzistenci tmelů či těsnicích hmot, se směs používá na horizontálních, vertikálních i invertovaných površích, aniž by stékala nebo se sesouvala.

  Směs LRB/TAV™ se používá k vysprávce/utěsnění spojů, spár, prasklin, děr a neošetřených míst, bez ohledu na to, zda jsou vertikální, horizontální či invertované (tedy obrácené, jako například stropy, podhledy a podobné). TAV™ se míchá s LRB, přičemž v poměru 2:1, 2 díly LRB smíchané s 1 dílem TAV™ vytvoří nejhustší možnou směs. Čím méně TAV™ použijete, tím tekutější směs bude. Oblíbeným způsobem nanesení směsi LRB/TAV™ je umístit ji do velmi pevného, zipem uzavíratelného pytlíku, čímž vznikne jednoúčelový aplikátor podobný „pytlíku na maltu“. Ten poskytuje pohodlí tuby s těsnicí hmotou, aniž byste platili vysoké náklady na balení. Směs LRB/TAV™ se jednoduše smíchá, umístí se do pytlíku, odstřihne se jeho roh a nyní lze směs rychle aplikovat. Velký, zipem uzavíratelný pytlík můžete použít na cca 5 litrů směsi.

  Pro více informací nás kontaktujte

   Vaše jméno (vyžadováno)

   Váš email (vyžadováno)

   Předmět

   Vaše zpráva