Rychlý kontakt: +420 602 444 830 | email: info@sanitred.eu |

Portfolio

Hydroizolace balkónů Srní - Šumava

Úvod»portfolio»Hydroizolace balkónů Srní – Šumava

Hydroizolace balkónů Srní – Šumava

Podrobnosti o projektu

Oprava a modernizace balkonů – hotely Srní a Šumava

Hotely Srní a Šumava se nachází přímo v Národním parku Šumava v obci Srní. Požadavkem investora bylo zamezení zatékání vody do konstrukce balkonů, modernizace prostoru balkonů a protiskluzný povrch.

Došlo k vybourání betonové mazaniny spolu s odstraněním netěsné hydroizolace včetně zbytků původního nátěru. Následně byla provedena nová spádová vrstva z betonové mazaniny.

Nově vzniklá betonová mazanina  byla natřena produktem Permaflex. Spáry a dilatace byly následně vyspraveny systémem LRB+TAV. Následovala vrstva Permaflexu a následný vsyp gumového granulátu pro dosažení protiskluzných vlastností. Finální vrstvou byl opět nátěr produktem Permaflex.Projekt byl realizován v zimních měsících a pro zjednodušení aplikace při nízkých teplotách byl Permaflex naředěn cca 10% xylenu.

  • 15.11.2014
  • Domy Srní - Šumava