Rychlý kontakt: +420 602 444 830 | email: info@sanitred.eu |

Stavebnictví

Úvod»Aplikace»Stavebnictví

Stavebnictví

 • Vodou či jinak poškozené či narušené betonové podlahy
 • Hydroizolace sklepů a sklepních prostor
 • Utěsnění a ochrana tunelů (auta, metro atd.)
 • Systémy pro hydroizolaci a opravy bazénů, domácích i komerčních
 • Utěsnění a hydroizolace šikmých střech z oceli i jiných materiálů, včetně utěsnění hlav hřebů či šroubů
 • Utěsnění šachet vnitřních výtahů (hydrostatický tlak ze strany podkladu nátěru)
 • Utěsnění a hydroizolace koridorů komunálních služeb
 • Nátěry kanálů
 • Venkovní rybníky s přírodním kamenem
 • Plavecké bazény – kompletní ochrana
 • Umělá kluziště
 • Odpadní či zásobní jímky
 • Kanalizační stoky
 • Nátěry bednění na betonové stavby, dřev a hliník (prevence opotřebení a k omezení vzniku nánosů betonu)
 • Hydroizolace podzemních částí energeticky úsporných domů
 • Hydroizolace základů z ošetřeného dřeva
 • Popis a aplikace
 • Sani-Tred zajišťuje vysoce kvalitní pružnou izolaci, izolaci, která se natrvalo spojí se všemi povrchy, dokonale izoluje a přitom si udržuje svou schopnost přizpůsobit se změnám teploty a společně se základním materiálem se smršťovat či roztahovat a to bez jakéhokoli narušení hydroizolačních vlastností.

 • Obrázky a videa
 • Dokumenty ke stažení
 • Připravujeme

  Ukázky

  Nátěr a hydroizolace nádrží

  stav-obr-1

  stav-obr-2

  Bazény

  Systém pro opravu a hydroizolaci bazénů se zárukou životnosti!

  Výrobky SANI-TRED umožňují přeměnit tradiční, drsný a porézní povrch betonového bazénu na hladký, měkký, atraktivní, snadno udržovatelný a zcela vodotěsný.

  Pro opravu a hydroizolaci bazénu nebo jakékoli podzemní betonové nádrže na vodu je zapotřebí, aby nátěr a těsnicí hmota byly schopny zadržovat hydrostatický tlak z vnější strany těchto nádrží. Hydrostatický tlak z vnějšku je tlak podzemní vody, která prochází podkladem a vyvíjí tlak na vnější stranu povrchové úpravy bazénu. Konstantní hydrostatický tlak z bočních stěn nebo ze dna bazénu či nádrže neovlivní kvalitu nátěrů provedených výrobky SANI-TRED. Tyto se nebudou loupat, tvořit puchýře, nebudou odprýskávat, dělit se na vrstvy nebo oddělovat od betonu, a to ani za neustálého působení hydrostatického tlaku vody z vnější strany. SANI-TRED je jediný kompletní systém pro utěsnění bazénů na světě, který je schopen zadržovat hydrostatický tlak z vnější strany a to ve všech přirozených úrovních. Naše výrobky pro nátěry bazénů lze použít k opravě, utěsnění a k provedení úplné hydroizolace betonových, sklolaminátových bazénů, bazénů ze stříkaného betonu a dalších.

  Schopnost odolávat většímu hydrostatickému tlaku z vnější strany, než jaký může existovat v jakékoliv konstrukci pod úrovní země, je přesně ten důvod, proč jsou výrobky SANI-TRED VÍCE NEŽ DOSTAČUJÍCÍ pro opravy bazénů nebo prevenci jejich netěsnosti. V kombinaci s úžasnou pružností a mimořádnou odolností výrobků Sanitred tím systém SANI-TRED vyniká nad ostatními jako nejlepší řešení pro každou hydroizolaci bazénu nebo opravu jeho netěsností. Žádné jiné nátěry na bazény na světě nejsou schopny odolávat stejným podmínkám, a to protože nemají pružnost a schopnost natrvalo přilnout k ošetřenému povrchu, v důsledku čehož je nelze považovat za výrobek pro trvalou opravu netěsností a trhlin v bazénech.

  Odborné nanášení stříkáním

  Technologicky špičkové systémy nanášení produktů Sani-Tred

  Metoda nanášení systému SANI-TRED stříkáním s podporou vzduchu nabízí hospodárnost zařízení a údržby vzhledem k dynamice vysokého objemu kapaliny pod nízkým tlakem, umožňující použití některého z nejmenších dostupných pístových čerpadel na nátěrové hmoty a výměnu pouze hadice a stříkací pistole. Regulace rozprašování s plynule měnitelným objemem vzduchu a regulace kapaliny související s pistolí a tryskou SANI-TRED zajišťuje lepší kontrolu nad bezvzduchovým stříkáním tím, že jsou možné různé velikosti stříkaných povrchů a různé typy stříkání na tyto povrchy s jednoduše nastavitelnou rychlostí, což také snižuje množství ztrát. Při nanášení stříkáním s podporou vzduchu je kapalina zčásti rozprašována speciální špičkou trysky, podobnou bezvzduchovému systému, případně potom malá množství stlačeného vzduchu z čela nebo rohů trysky rozmělňují výsledné kapky na jemnější kapičky. Vzor stříkání je podobný vzoru běžného systému nanášení nátěrové hmoty stříkací pistolí s tlakovou nádobou nebo stříkací pistolí s nádobkou. Vzhledem k tomu, že tlak rozprašovacího vzduchu je poměrně nízký, výsledný vzor na povrchu stříkaném systémem SANI-TRED vzniklý nanášením stříkáním je jemný. Výsledkem toho je jemná povrchová úprava blížící se úpravě dosahované rozprašováním běžnou pistolí s nádobkou na stlačený vzduch, ale s účinností přenosu mnohonásobně vyšší než při běžném rozprašování bezvzduchovým systémem.

  STŘÍKANÝ ŠTUK Z TEKUTÉ KAUČUKOVÉ HMOTY SANI-TRED

  vsechny-apl-obr-1

  vsechny-apl-obr-2

  vsechny-apl-obr-3

  vsechny-apl-obr-4