Rychlý kontakt: +420 602 444 830 | email: info@sanitred.eu |

Průmyslové aplikace

Úvod»Aplikace»Průmyslové aplikace

Průmyslové aplikace

 • Vodou či jinak poškozené či narušené betonové podlahy
 • Hydroizolace sklepů a sklepních prostor
 • Utěsnění a ochrana tunelů (auta, metro atd.)
 • Systémy pro hydroizolaci a opravy bazénů, domácích i komerčních
 • Utěsnění a hydroizolace šikmých střech z oceli i jiných materiálů, včetně utěsnění hlav hřebů či šroubů
 • Utěsnění šachet vnitřních výtahů (hydrostatický tlak ze strany podkladu nátěru)
 • Utěsnění a hydroizolace koridorů komunálních služeb
 • Nátěry kanálů
 • Venkovní rybníky s přírodním kamenem
 • Plavecké bazény – kompletní ochrana
 • Umělá kluziště
 • Odpadní či zásobní jímky
 • Kanalizační stoky
 • Nátěry bednění na betonové stavby, dřev a hliník (prevence opotřebení a k omezení vzniku nánosů betonu)
 • Hydroizolace podzemních částí energeticky úsporných domů
 • Hydroizolace základů z ošetřeného dřeva
 • Popis a aplikace
 • Při každém nanášení hydroizolace na vnitřní podlahu nebo venkovní plochu, kde je zapotřebí zadržování hydrostatického tlaku z opačné strany, je velmi důležité odstranit všechny staré nátěry, penetrační nátěry, hydroizolační prostředky atd. tak, aby výrobky SANI-TRED mohly proniknout k původním betonovým povrchům a spojit se s nimi. Skutečnost, že výrobky SANI-TRED mají schopnost zadržovat hydrostatický tlak z opačné strany, mohou považovat za spornou pouze ti, kteří se rozhodli zůstat neinformovaní.

 • Obrázky a videa
 • Dokumenty ke stažení
 • Připravujeme

  Ukázky

  Zátěžové podlahy v různých odvětvích průmyslu (certifikované i na použití v potravinářství)

  prum-apl-obr-1

   

  Velmi jednoduché aplikace hladkého povrchu nebo ekonomické dekorativní plastické designy pro zajištění protiskluzného a snadno čistitelného povrchu beze spár!

  Vzhledem k jedinečnému technickému pokroku v chemii polymerů je široké veřejnosti a vlastníkům komerčních nebo průmyslových nemovitostí k dispozici kompletní systém pro trvalou hydroizolaci vnitřních podlah nebo venkovních ploch, který je cenově dostupný! Systémy SANI-TRED lze dodat v hladkých stylech beze spár a v barvách nebo s různými protiskluznými vzorky.

  prum-apl-obr-2

  Zvlášť vhodné pro povrchy v potravinářství, kde každodenní sanitace a dezinfekce mají prvořadou důležitost

  SANI-TRED je jediný systém vnitřní nebo venkovní hydroizolace s pružnou penetrací flexible penetration technology™ v kombinaci s tvarovou pamětí elongation memory™ (schopností roztažení
  a návratu do původní velikosti a tvaru). Vzhledem k těmto i dalším jedinečným vlastnostem se žádné jiné výrobky nebo systém nemohou úspěšnosti a výkonu systému SANI-TRED v oblasti hydroizolace proti hydrostatickému tlaku z opačné strany vyrovnat. Pevnost systémů SANI-TRED se na rozdíl od jiných hydroizolačních výrobků se stářím nesnižuje, ale ve skutečnosti se z důvodu jejich jedinečné polymerní chemie v průběhu času zvyšuje.

  Hmota SANI-TRED LRB (Liquid Rubber Base), jednosložkový polyuretanový výrobek založený na špičkové technologii, má jedinečnou schopnost uschnout v jakékoliv nanesené tloušťce bez vyvíjení plynů a na molekulární úrovni se váže sám k sobě, nová vrstva na starou, bez vytvoření studených spojů nebo oslabení ve spoji. Tyto chemicky jedinečné vlastnosti vytvářejí v kombinaci se schopností hmoty SANI-TRED PermaFlex pronikat do struktury betonu, vytvořit s ním trvalou vazbu a nechat tak vzniknout nejdokonalejšímu hydroizolačnímu systému na trhu, systému, který je schopen zadržet více než padesátinásobek hodnot hydrostatického tlaku, který je běžně zjišťován v komerčních prostorech vybudovaných na úrovni nebo pod úrovní země. (Chcete-li se dozvědět, jak a proč systém SANI-TRED funguje, nahlédněte na … ). Toto jsou některé z vlastností výrobků SANI-TRED, které staví systémy SANI-TRED nad jakékoliv jiné výrobky na světě v oblasti odolnosti hydroizolace podlah proti hydrostatickému tlaku z opačné strany.

  Systémy SANI-TRED se používají jako velmi důležitý základní nátěr nanášený před použitím standardních dvousložkových epoxidových pryskyřic, keramických dlaždic nebo jiných podobných pevných podlahových systémů na jejich ochranu před odtržením, tvorbou puchýřů nebo dělením na vrstvy vlivem působení vodní páry. Výrobky SANI-TRED poskytují vynikající základ pro vazbu většiny pružných povlaků a pevných epoxidových pryskyřic a to i pro případy tvrdé zátěžové podlahy. Základní nátěry SANI-TRED vynikajícím způsobem tlumí nárazy a otřesy, což pomáhá předcházet poškození povrchových nátěrů z epoxidových pryskyřic.

  Výrobky SANI-TRED si zachovávají trvalou pružnost a nikdy neztvrdnou či nezkřehnou, stárnutím pouze zpevňují. Hmota PermaFlex SANI-TRED (tekutá kaučuková hmota pro základní a vrchní nátěr) proniká hluboko do pórů v betonovém podkladu a vytváří nepatrné pevné pryžové těsnicí zátky. Tyto nepatrné zátky nebo těsnicí „chapadélka“ v každém jednotlivém póru nebo trhlině v podkladu odolávají tlaku vody a zadrží jej dříve, než může proniknout k povrchu nátěru SANI-TRED a odloupnout jej obdobně, jako je tomu u jiných typů nátěrů. Tato těsnicí chapadélka působí jako nepatrná vysokotlaká hydraulická těsnění díky pružné penetraci flexible penetration technology™. Chapadélka utěsní betonový nebo maltový podklad a ukotví a upevní k němu povlak. Je to jedna z hlavních charakteristik, která systému SANI-TRED dodává schopnost zadržovat hydrostatický tlak z opačné strany.

  Na níže uvedených fotografiích je zachycen betonový blok z terasy, který byl na jedné straně opatřen vrstvou nátěrové hmoty SANI-TRED PermaFlex. Nátěrová hmota byla obarvena na červeno, aby bylo možné lépe vizuálně ověřit proces mikroskopického pronikání výrobku SANI-TRED. Blok byl potom rozdělen na dvě poloviny, aby byl vidět jeho průřez. Povšimněte si, že červená nátěrová hmota PermaFlex pronikla celým blokem.

  prum-apl-obr-3

  Hluboká penetrace nátěrové hmoty PermaFlex, těsnicí „chapadélka“, která jsou zde vidět, pronikla do hloubky až 4 cm.

  Nátěr a hydroizolace nádrží

  stav-obr-1

  stav-obr-2

  Nátěr podlah v garážích

  Nátěrové hmoty Sani-Tred jsou uznávány jako jeden z nejlepších systémů na podlahy v garážích. Uživatelům zajišťují snadné použití a vynikající kvalitu a to za přijatelnou cenu. S výrobky Sani-Tred lze renovovat, izolovat proti vodě a opravit jakoukoliv mokrou nebo poškozenou podlahu. Výrobky Sani-Tred budou po celou dobu životnosti základní konstrukce bránit prostupování vody či vodní páry podlahou a zabrání tak jejímu proniknutí do garáže. Toto pronikání se děje díky tomu, že vlhkost v zemi prostupuje betonem vzhůru. Hydrostatický tlak vody odtlačuje nátěry, těsnicí hmoty a jiné povlaky od betonu a tím znehodnocuje běžně používané krycí nátěry. Výrobky Sani-Tred jsou navrženy tak, aby odolaly působení hydrostatického tlaku. Toto zejména díky jejich jedinečným vlastnostem, pronikáním do hloubky, přilnavostí, trvalou pružností a jejich 100 % nepropustností pro vodu a vlhkost. Systémy pro hladké podlahy jsou vhodné i do vnitřních prostor nebo kamkoli, kde typickým způsobem čištění je vytírání a zametání.

  Odborné nanášení stříkáním

  Technologicky špičkové systémy nanášení produktů Sani-Tred

  Metoda nanášení systému SANI-TRED stříkáním s podporou vzduchu nabízí hospodárnost zařízení a údržby vzhledem k dynamice vysokého objemu kapaliny pod nízkým tlakem, umožňující použití některého z nejmenších dostupných pístových čerpadel na nátěrové hmoty a výměnu pouze hadice a stříkací pistole. Regulace rozprašování s plynule měnitelným objemem vzduchu a regulace kapaliny související s pistolí a tryskou SANI-TRED zajišťuje lepší kontrolu nad bezvzduchovým stříkáním tím, že jsou možné různé velikosti stříkaných povrchů a různé typy stříkání na tyto povrchy s jednoduše nastavitelnou rychlostí, což také snižuje množství ztrát. Při nanášení stříkáním s podporou vzduchu je kapalina zčásti rozprašována speciální špičkou trysky, podobnou bezvzduchovému systému, případně potom malá množství stlačeného vzduchu z čela nebo rohů trysky rozmělňují výsledné kapky na jemnější kapičky. Vzor stříkání je podobný vzoru běžného systému nanášení nátěrové hmoty stříkací pistolí s tlakovou nádobou nebo stříkací pistolí s nádobkou. Vzhledem k tomu, že tlak rozprašovacího vzduchu je poměrně nízký, výsledný vzor na povrchu stříkaném systémem SANI-TRED vzniklý nanášením stříkáním je jemný. Výsledkem toho je jemná povrchová úprava blížící se úpravě dosahované rozprašováním běžnou pistolí s nádobkou na stlačený vzduch, ale s účinností přenosu mnohonásobně vyšší než při běžném rozprašování bezvzduchovým systémem.

  STŘÍKANÝ ŠTUK Z TEKUTÉ KAUČUKOVÉ HMOTY SANI-TRED

  vsechny-apl-obr-1

  vsechny-apl-obr-2

  vsechny-apl-obr-3

  vsechny-apl-obr-4